Ваканционно селище "ДАНИ" КК Камчия
КУРОРТЕН КОМПЛЕКС КАМЧИЯ

Курортен комплекс “Камчия” се намира на 28 км южно от Варна и 5 км от магистрала Е-87 Варна – Турция. Разположен е край устието на живописната река Камчия, сред екзотичната лонгозна гора, водните лилии и рози на едноименния природен резерват, в непосредствена близост до Черно море. Плажните ивици са широки с пясъчни дюни. Климатът е изключително приятен. Летният сезон започва още през май и продължава до септември. Представяме ви най-обширната плажна ивица от българското черноморие. Фин златен пясък, плитко и гладко морско дъно. Това е само началото на това което ви очаква. Свободата и спокоиствието, които предлага плажът, са основното което го отличава от плажовете на големите черноморски курорти. Тук всеки ще намери своята собствена част от плажа на която да почива пълноценно.

Снимка Снимка Снимка
Снимка Снимка

Любителите на плажния пикник и лагери ще бъдат изненадани от възможностите, които предлага плажа. Ако предпочитате самотните плажове, тук ще откриете недокоснати кътчета от плажната ивица, които да станат вашият собствен плаж. Устието на река Камчия, лиманите и морето с тяхното уникално видово разнообразие, предлагат прекрасни условия за риболов и водни спортове. Защитена местност “Камчийски пясъци” включва най-големия черноморски пясъчен плаж в България. Тя опазва уникално съчетание от дюни и лонгозни гори. Значението й е признато както с националния й статут на защитена местност, така и с включването й заедно с резервата “Камчия” в Европейската екологична мрежа Натура 2000 и предложението за обявяване за обект под защита на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони със световно значение. Резерват Камчия се намира в долното течение на река Камчия (в местността "Камчийски пясъци") и е обявен през 1951 година с цел опазване на най-голямата вековна крайречна гора в България. Гората е наречена Лонгоз и целта на резервата е да се запази нейния естествен вид. Гората на места достига до 50м височина. В лонгозната гора се срещат около 40 вида дървета: летен дъб, елша, бяла топола, дива круша, върба, мъждрян и др., но преобладават полски бряст и ясен. Голяма част от дърветата са на възраст над 150 години и с височина над 35 метра. Храстите са представени от червена къпина, глог, шипка, дрян, леска и др. От особено голямо значение са и лианите, които образуват завеса на по-влажните места. Те са представени от скрепка, дива лоза, имел и др. На територията на резервата се намира едно от най-големите находища на блатно кокиче в България. В реката се срещат лилии и други водолюбиви растения. В резервата са установени близо 200 вида птици, от които 56 присъстват в Червената книга на България. Резерват Камчия е единственото място в България, къдто зимува червеноглавата потапница. В гората се срещат се много бозайници: сърна, елен, дива свиня, лисица, дива котка и др. Рибите са представени от около 40 вида риба, като 8 от тях са мигриращи от Черно море.


Източник: travelbg.info
www.florero-bg.com www.bgwebs.info