Ваканционно селище "ДАНИ" КК Камчия
За контакти и резервации:
ЕT "Алетс ИВ - Иванка Гасашка"
София 1113, ул. "Тодор Стоянов"13, бл.218, ап.5;
тел/факс: +359 2 / 8703580; GSM: 0888629544; E-mail: [email protected]
За плащане по банков път:
Банка: Първа Инвестиционна Банка – клон София
BIC код: FINVBGSF
Банкова сметка (лв, BGN), IBAN: BG02 FINV 9150 1003 8011 95
Банкова сметка (евро, EUR), IBAN: BG71 FINV 9150 10UB 0564 29
Титуляр: ЕТ "АЛЕТС-ИВ" – Иванка Гасашка
www.florero-bg.com www.bgwebs.info